Immokantoren

Immokantoor Antwerpen - Aendenboom Guy

Schattingen van onroerende goederen (venale waarde, gedwongen verkoop-waarde, huurwaarde,...) in het kader van:
• aankoop en verkoop

• aanvraag woonkrediet voor aankoop onroerend goed (banken)

• nalatenschap

• voorafgaande schatting

• inbreng in vennootschap

• vereffening en verdeling (o.a. echtscheidingen,...)

• onteigeningen

- Opmetingen inzake verkopen van gronden en gebouwen (plan aan notariële akte)

- Technische opmetingen (in opdracht van architecten, tuinarchitecten en studiebureaus)

- Verkavelingsaanvragen

- Stedenbouwkundige attesten nrs. 1 en 2

- Plaatsbeschrijvingen vóór de aanvang en bij einde van werken

- Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur

- Muurovemames

- Afpalingen Gerechtsdeskundige

Aendenboom Guy

Vakgebieden: landmeter, immokantoor

Aendenboom Guy contacteren


max. 400 resterende tekens


DISCLAIMER: Om ongewenste e-mail te vermijden worden berichten gescreend alvorens ze worden doorgestuurd naar Aendenboom Guy. Commeriële berichten worden NIET doorgestuurd. Klik hier voor meer informatie.