immokantoren Schilde | Alessandro Heylen Landmeter-Expert
immokantoren Schilde | Alessandro Heylen Landmeter-Expert
immokantoren Schilde | Alessandro Heylen Landmeter-Expert

Immokantoor Schilde - Alessandro Heylen Landmeter-Expert

2970 SCHILDE - 2000 ANTWERPEN - OFFERTE BINNEN DE 24U  
Landmeter-expert Alessandro Heylen (LAN 161653) is gespecialiseerd in de landmeetkunde en vastgoed-expertise, zowel binnen als buiten Antwerpen, met de focus op een snelle, optimale dienstverlening. Daarbij richt 'AHLE' zich zowel tot particulieren en professionals als tot overheidsinstanties.

Erkenningen:

*  Beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
*  Officieel erkend als schatter voor VLABEL (Vlaamse Belastingdienst: nalatenschap, echtscheiding, ...)
*  Officieel erkend als schatter voor BNP Paribas Fortis Real Estate en KBC
*  Ingeschreven op de tableau der Landmeters-Experten onder het nr. LAN 161653

Activiteiten:

*  Grensbepalingen en afpalingen
*  Waardebepalingen (VLABEL, hypotheekaanvraag, (ver)koop, ...)
*  Splitsingen en verkavelingen
*  Prekadastraties (Basisakte: 1000ste verdeling van appartementsgebouwen, ...)
*  3D-scanningen | Scan to BIM
*  Stedenbouwkundige attesten
*  Muurovernames
*  Plaatsbeschrijving aanvang der werken

Contact:
0479 50 51 27
info@alessandroheylen.com
www.alessandroheylen.com

Alessandro Heylen Landmeter-Expert

Vakgebieden: landmeter, immokantoor

Alessandro Heylen Landmeter-Expert contacteren


max. 400 resterende tekens


DISCLAIMER: Om ongewenste e-mail te vermijden worden berichten gescreend alvorens ze worden doorgestuurd naar Alessandro Heylen Landmeter-Expert. Commeriële berichten worden NIET doorgestuurd. Klik hier voor meer informatie.