immokantoren Gent | Landmeetkantoor Pieters

Immokantoor Gent - Landmeetkantoor Pieters

Landmeetkantoor Pieters is een onafhankelijk expertisebureau inzake vastgoed, hoofdzakelijk gespecialiseerd in de opmaak van onafhankelijke en gefundeerde schattingsverslagen en dit voor verschillende types onroerende goederen (appartementen, woonhuizen, villa's, gronden, kantoren, bedrijfsgebouwen, ...). Wij leveren gedetailleerde en neutrale schattingsrapporten af bij:
- Familiale verdelingen (echtscheiding, erfenis, uit onverdeeldheid treden, giften)
- Aankoop / verkoop
- Hypothecaire leningen
- Voorafgaande schattingen bij aangifte successie
- Gerechtelijke dossiers (op bevel van een rechter of bij een dading tussen partijen)
- Inbreng in vennootschappen
- Fiscale herschattingen
- Onteigeningen door de overheid

Landmeetkantoor Pieters

Vakgebieden: landmeter, immokantoor

Landmeetkantoor Pieters contacteren


max. 400 resterende tekens


DISCLAIMER: Om ongewenste e-mail te vermijden worden berichten gescreend alvorens ze worden doorgestuurd naar Landmeetkantoor Pieters. Commeriële berichten worden NIET doorgestuurd. Klik hier voor meer informatie.