Immokantoren

Immokantoor Antwerpen - 03 Beheer/Colpaert BVBA

03beheer/colpaert bvba is gevestigd aan de Belgiëlei 182 te 2018 Antwerpen en staat garant voor het beheer van een 5000-tal appartementen, studio’s, kantoren en winkels.

03beheer/colpaert bvba is lid van de beroepsvereniging C.I.B. (Confederatie Immobiliënberoepen) en geregistreerd als erkend vastgoedmakelaar bij het B.I.V. (beroepsinstituut van vastgoedmakelaars). Dat maakt dat ze steeds up-to-date blijft inzake ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector. Een permanente bijscholing en een accurate interne informatieverwerking dragen eveneens bij tot een correct en veilig beheer van uw patrimonium.

Een volledige dienstverlening  wordt gegarandeerd waarbij volgende zaken bijzondere aandacht krijgen:

  1. Permanente bereikbaarheid. Tijdens de kantooruren via telefoon, fax, e-mail, brief,… buiten de kantooruren voor dringende technische interventies via een apart GSM-nummer. De klant wordt dan geholpen door een beheerder en niet door een anonieme telefoniste.
  2. Een gezonde wederzijdse communicatie.
  3. Transparant beheer. o.a. online raadpleging van uw persoonlijke onkostenverdelingen en de gemeenschappelijke documenten (notulen algemene vergaderingen, contracten, kostenlijsten edm.) van uw gebouw.
  4. Stabiliteit en continuïteit.

03beheer/colpaert bvba heeft eveneens een verzekering waarborgstelling derdengelden onderschreven alsook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De klant heeft m.a.w. alle garanties die ze verdient.

Voor het beheer van een vereniging van mede-eigenaars hanteert 03beheer/Colpaert bvba een beheersloon conform een duidelijke, vooraf ondertekende beheersovereenkomst.

Tom Van Campenhout
Zaakvoerder

03 Beheer/Colpaert BVBA

Vakgebieden: immokantoor

03 Beheer/Colpaert BVBA contacteren


max. 400 resterende tekens


DISCLAIMER: Om ongewenste e-mail te vermijden worden berichten gescreend alvorens ze worden doorgestuurd naar 03 Beheer/Colpaert BVBA. Commeriële berichten worden NIET doorgestuurd. Klik hier voor meer informatie.